Çalışma Saatleri
7/24 Servis Hizmeti
Avcılar/İSTANBUL
+90 212 698 96 01
Bize Ulaşın
Bizi Arayın
 

***TÜM EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE!!!!


5188 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN EĞİTİM KURSLARINA DEVAM ZORUNLULUĞU BAŞLIKLI 35.MADDESİNDE

Birleştirilmiş genelgenin 11.2. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi konulu başlığının : f) maddesinde  Yönetmeliğin “Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu” başlıklı 35 inci maddesinin uygulanmasında, %10 devamsızlık; özel güvenlik temel eğitiminin 100 saatlik bölümü için ayrı, 20 saatlik Silah Bilgisi ve Atış bölümü için ayrı değerlendirilecektir.
Bir özrü bulunmaksızın 100 saatlik eğitimin en az 90 saatine, 20 saatlik eğitimin de en az 18 saatine devam edenlerin eğitimleri geçerli kabul edilecektir. Dolayısıyla, silahlı eğitimler bir bütün olarak 120 saat olarak değerlendirilmeyecek, 100 saatlik bölümün tamamına devam edip 20 saatlik bölümün %10 devamsızlığı aşacak şekilde en az 13 saatine devam etmeyen bir kursiyerin eğitiminin tamamı iptal edilmeyerek, devamsızlık yaptığı bölüm olan silah bilgisi ve atış bölümü iptal edilecek, silahsız eğitim almış kabul edilerek sınava silahsız olarak girebileceklerdi

 

Bu nedenle Devamsızlıkları tespit edilen kursiyerlerin ekte gönderilen Eğitim Bitiş şablonuna göre düzenlenerek hem yazılı hem de CD ortamında Eğitim Büro Amirliğine teslim edilecektir.

Şablona uygun bitiş bildirimi vermeyen yapılan denetlemelerde  Devamsızlıktan kaldığı tespit edilen kursiyerlerin bitiş bildiriminde göstermeyen eğitim kurumlarının bitişleri kabul edilmeyecektir. DUYURULUR

 

SİLAHLI TEMEL EĞİTİM

2004 Yılında Yürürlüğe girmiş olan, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanuna göre, Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların, en az lise mezunu ve 21 (yirmi bir) yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır.

Bu şartları taşıyan adaylar,  Eğitim Kurumumuzla irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirler.

Eğitim kurumumza kayıtlarını yaptıran adaylar açılacak olan ilk sınıf için kontenjana dahil edilip, eğitimleri başlamadan bir hafta önce kendilerine mesajla ve telefonla ulaşılıp eğitim başlama tarihi ve saatleriyle ilgili bilgi verilir.

Temel Silahsız Eğitim

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanuna Göre silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların en az orta okul (8. Sınıf) mezu ve 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün almış olması gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlisi olacak adayların, Uzman eğiticilerimiz tarafından 100 (yüz) Saatlik özel güvenlik eğitimi görecek olup toplamda 16 günde eğitim tamamlanmaktadır. Eğitim görmeden önce sağlık raporu alınması gerekmetedir sağlık raporlarında KBB, Nöroloji, Göz, Ortapedi muayelerini tamamlayıp silahsız özel güvenlik görevlisi olur ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Silahlı Yenileme Eğitimi

Kanun gereği 5 yıl önce silahlı özel güvenlik eğitimi gören özel güvenlik personellerinin kimlik veya sertifika sürelerinin dolmasına 1(bir) yıl kaladan itibaren Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi almaya başlanacak olup, 6 (altı) ay kalıncaya kadar özel güvenlik eğitimleri tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Özel güvenlik kursumuz Avcılar da en uygun fiyata özel güvenlik yenileme eğitimi vermekte olup kimlik kartını yenileyecek olan silahlı özel güvenlik adaylarına 60 saatlik yenileme eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verdikten sonra yapılacak olan ilk sınava dahil edilecektir.

Silahsız Yenileme Eğitimi

Özel güvenlik kimlik süresi dolmuş veya dolamakta olan özel güvenlik personellerinin almaları gereken eğitimdir.

Özel güvenlik kimliklerini yenilemek için yasal olarak kimlik bitiş süresinin dolmasına bir yıl kaladan itibaren özel güvenlik eğitimi almak için başvuru yapmak gerekmektedir.

Silahsızdan Silahlıya Geçiş Eğitimi

Silahsız Kimlik Kartını silahlıya çevirecek veya Silahız Sertifikasını silahlıya çevirmek isteyen adaylarda arancak şartlar;

21 Yaşını doldumuş olmak ve lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

Silahıszdan silahlıya geçiş yapmak isteyen adaylar 20 saatlik eğitim görecek olup 3 günde eğitimleri tamamlanmaktadır.

TÜM EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE;

 

* YAZIŞMALARDA KURUMLAR ÜST YAZILARINDA TARİH SAYI VE KURUM KAŞESİ OLACAKTIR.

 

* EVRAKLAR TETKİLENDİRİLMİŞ KURUM CALIŞANLARI TARAFINDAN GETİRİLECEKTİR.

 

* Aşağıdaki istenilen evrakların üst yazı haricinde hepsi fotokopi ve rutin evrak olmakta olup, fotokopi olan evraklar yönetici tarafindan 'aslı gibidir' onaylanmış

olacaktır. EVRAKLARIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA EVRAK KURUMA ÜST YAZI İLE İADE EDILECEKTİR.

 

* Yazışmalar "SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE" hitaben yazılacak.

 

* Mermi Satın Alma Yetki Belgesi ile Silah Mermi Nakil Belge Başvurularında Makul Sürede başvuru Yapılması (Makul Süre Az Yedi İş Günüdür)

 

* Silahı Olan Eğitim Kurumları Silahlardan Sorumlu Tayin Edecektir.

 

* Özel Güvenlik Silah Taşıma Bulundurma Süresi dolan kurumlar Yenileme Yapması Gerekmektedir.

 

A-Hizmet İçi Eğitim Atışı için Mermi Satın Alma Yetki Belgesi

1-Üst yazı

2-Hizmet içi Eğitim Atış Sözleşmesi

3-Faaliyet izin Belgesi

4-Silah Taşıma İzin Belgesi

5-Kimlik Fotokopisi

6-Mermi Satın Alma için görevlendirilen kişinin yetkilendirme belgesi

7-Atış yapacak kişi listesi

8-Özel Şube Müdürlüğü Bildirim Evrakı

9-Özel Güvenlik Komisyon Kararları

10-İmza sirküleri.

11-Ticaret Sicil Gazetesi.

 

B-Hizmet İçi Eğitim Atışı için Silah Mermi Nakil Belgesi

1-Üst yazı

2-Hizmet içi Eğitim Atış Sözleşmesi

3-Faaliyet izin Belgesi

4-Silah Taşıma İzin Belgesi

5-Kimlik Fotokopisi

6-Silah Mermi Naklinde görevlendirilen kişinin yetkilendirme belgesi

7-Atış yapılacak poligon ile yapılan sözleşme

8-Poligon faaliyet izin Belgesi

9-Silahların Özel Güvenlik Silah Taşıma Bulundurma belge fotokopisi

10-Özel Şube Müdürlüğü Bildirim Evrakı (Üzerinde Özel Güvenlik Şube nin evrakları aldigina dair kaseli olacaktır)

11-Özel Güvenlik Silah Taşıma Bulundurma Belge Fotokopisi

12-Özel Güvenlik Komisyon Kararları.

13-İmza sirküleri.

14-Ticaret Sicil Gazetesi.

 

 

C-Özel Güvenlik Kursiyeri Eğitim ve Sınav Atışı için Mermi Satın Alma Yetki Belgesi

 

1-Üst yazı

2-Faaliyet izin Belgesi

3-Silah Taşıma İzin Belgesi

4-Kimlik Fotokopisi

5-Mermi Satın Alma için görevlendirilen kişinin yetkilendirme belgesi

6-Atış yapacak kişi listesi (Kursiyer listesi Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü kaşeli olacaktır)

5-Özel Güvenlik Silah Taşıma Bulundurma Belge Fotokopisi

6-Özel Güvenlik Komisyon Kararları.

7-İmza sirküleri.

8-Ticaret Sicil Gazetesi.

 

D-Mermi Sarf Belgeleri

 

1-Mermi Fatura Fotokopisi

2-Atış yapan kursiyerlerin/özel güvenlik görevlilerinin atış yaptığına dair liste

3-Genel Sarf tutanağı (Aslı olacak)

4-3.liste ve 4.tutanak atış amiri, saglik personeli, kurum yöneticisi ve poligon sorumlusu tarafindan imzalanacak.

5-Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan atışlarda hazırlanmasına gerek yoktur.

 

E-Silah Sorumlu Tayini

 

1-Üst Yazı

2-Kurum Tarafından Silah Sorumlusu Tayin edildiğine dair Yetki Belgesi (Örneğin; özel kuruluşlarda, "şirketimizin 5188 sayılı kanun kapsamındaki silahlarından sorumlu ve imza yetkileri bulunan bir yetkili/yönetici tarafından imzalanmış yazışmalarda silahlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olarak ............... T.C. Kimlik Numaralı...................... İsimli kişi mutemet tayin edilmiştir." Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı ve asli. Resmi kurumlarda aynı ibareli görevlendirme olur yazısı.

3- Kimlik Fotokopisi

4-Devlet Hastanesinden alınmış " silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur" ibareli heyet raporu.

5-Özel Güvenlik Silah Taşıma Bulundurma Belge Fotokopisi

6-Özel Güvenlik Komisyon Kararları.

7-İmza sirküleri.

8-Ticaret Sicil Gazetesi.

 

 

   20.00 TL olan Özel Güvenlik Kimlik Kartı Ücreti 22 Ekim 2018 Pazartesi günü itibariyle Türk Polis Teşkilatını  Güçlendirme Vakfının T.HalkBankası Opera Şubesindeki IBAN TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96 (413-1600096)  nolu hesabına;

a) Halk Bankası şubelerinden,
b) Halk Bankası ATM’lerinden,
c) Halk Bankası mobil uygulamalarından yatırılması gerekmektedir.
 
DUYURU
S.N.TAHSİLAT ADIHESAP NUMARASITAHSİLAT TUTARIHESAP KODU
1Özel Güvenlik Silahlı Temel ve Yenileme SınavıTR32 0001 2009 3850 0044 0000 0780,00 TLOZGUVSLHLI
Özel Güvenlik Silahsız Temel ve Yenileme Sınavı55,00 TLOZGUVSLHSZ
Özel Güvenlik Silah Fark Temel ve Yenileme Sınavı80,00 TLOZGUVSFARK
Temel ve Yenileme Sınavı İtiraz10,00 TLSNAVITIRAZ
2Özel Güvenlik Eğitim Atışları Uzun NamluTR05 0001 2009 3850 0044 0000 08120,00 TLEGTATSUZUN
Özel Güvenlik Eğitim Atışları Kısa Namlu60,00 TLEGTATSKISA
3Görev Köpeği İdarecisi SınavıTR75 0001 2009 3850 0044 0000 093.475,00 TLTALİMATLA
 BİLDİRİLECEK
4Görev Atı ve İdarecisi SınavıTR48 0001 2009 3850 0044 0000 101.150,00 TLTALİMATLA
 BİLDİRİLECEK
5Silah Tamir Yeri Açma SınavıTR21 0001 2009 3850 0044 0000 11345,00 TLTALİMATLA
 BİLDİRİLECEK
6Ateşleyici Yeterlilik Belgesi SınavlarıTR91 0001 2009 3850 0044 0000 12345,00 TLTALİMATLA
 BİLDİRİLECEK
7Özel Güvenlik Faaliyet İzin BelgesiTR64 0001 2009 3850 0044 0000 13175,00 TLOZLGUVFIBL
8
Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılacak
Zırhlı Araç Tanıtım Kartı,
TR37 0001 2009 3850 0044 0000 14115,00 TLTANIMLAMA 
YAPILMAYACAK
Kıyafet ve Teçhizat Kataloğu 5,00 TL
 
DUYURU
 
Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı kapatılmadan önce;
 
Ø  Özel güvenlik kimlik kartlarının, taşıması ve muhafazası kolay, üzerinde sahtesinin yapılmasını önleyici güvenlik uygulamaları bulunan yeni kimlik kartları ile değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Ø  02 Nisan 2018 tarihine kadar 482.273 adet kimlik kartı düzenlenerek posta yoluyla sahiplerine gönderilmiştir.
 
Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığının kapatılması ile birlikte;
 
Ø  02 Nisan 2018 – 26 Kasım 2018 tarihleri arasında illerimizce alınan 74.642 adet yeni tip polikarbon kimlik başvurusu eski özel güvenlik bilgi sisteminden Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığınca Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesine aktarımı yapılmıştır.
 
Ø  Aktarım yapılan 74.642 adet kimlik kartının 64.037’si, otomasyon sistemi üzerinden alınan yeni başvuruların 13.063’ü olmak üzere toplam 77.100 adet kimlik kartının basımı yapılarak 22/01/2019 tarihi itibariyle müracaat sahiplerine gönderilmiştir.
 
Ø  Kimlik kartı basım işlemlerinde kullanılan 2 (iki) adet makine ile mesai saatleri içerisinde 1.300-1.600 adet arasında özel güvenlik kimlik kartı basımı yapılabilmektedir. İllerimizden günde ortalama800-1.200 adet arasında kimlik kartı başvurusu otomasyon sistemi üzerinden Daire Başkanlığımıza gelmektedir.
 
İl Valiliklerince alınan özel güvenlik kimlik kartı müracaatlarında;
 
Ø  İlk olarak Polis ve Jandarma birimlerince güvenlik soruşturması-arşiv araştırması tamamlanması gerekmektedir.
 
Ø  Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan başvuru sahiplerinin otomasyon sistemi üzerinden başvurunun tamamlanması için istenen belgeleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim etmelidir.
 
Ø  Otomasyon üzerinden başvurunun alınıp bilgilerin doğru olduğuna dair döküm ıslak imzalı olarak müracaat sahibine verilm​ektedir.
 
Ø  Bu aşamadan sonra sistem üzerinden onaylanarak basımı yapılmak üzere Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilen özel güvenlik kimlik kartı müracaatları aynı gün basılarak dağıtımı yapılmak üzere PTT A.Ş. ye teslim edilmektedir.
 
Ø  Gönderiler kabul günü hariç il merkezlerine 3 (üç), ilçe merkezlerine 4 (dört) iş günü, köylere ise 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmektedir.
 
 
 
        ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Güvenlik Görevlisi Adaylarından İstenen  
Silahlı veya Silahsız özel güvenlik görevlisi olur

raporları kamu hastanelerinden alınacaktır 
86.Temel ve 62.Yenileme Atış :  14.02.2020/CUMA   SAAT : 10:30 

ATIŞ SAATİNDEN 30 DK. ÖNCE MERMİLER İLE POLİGONDA HAZIR OLUNUCAKTIR. (SAN Savunma Atış Poligonu) San Savunma Eğitim ve Danışmahlık Tic.Ltd.Ş. Mahmutbey Mah.2477.Sok.No:17 Bağcılar/İstanbul
Özel güvenlik görevlilerinin Koronavirüs (Covid-19) salgınının daha fazla yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirlerin sona ermesi ve hayatın olağan akışına dönmesine müteakip yapılacak ilk sınavın sonuçlarının açıklanıp, sınavda başarılı olanların Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne Müracaatlarının alınıncaya kadar geçen sürede daha önce yeni tip kimlik almış süresi geçmiş olanların Özel Güvenlik İzni Alınan kişi/kurum/kuruluş ve geçici izinlerde görev yapabileceklerdir ilgililere duyurulur
Duyuru: 06.06.2020 tarihinde yapacağımız özel güvenlik yazılı sınavında ve devamında yapacağımız uygulamalı atış sınavında adaylar sınav yerlerine yanlarında getirmiş oldukları maske/eldiven takılı bir şekilde alınacak olup, sınav süresince adayların ve sınav görevlilerin sınavda sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri sağlanacaktır önemle takip edilerek adaylara tebliğ edilmesi sağlanması rıca olunur.

Arkadaşlar sık sık soruluyor Nisan sınav harcını yatırıp dekont listelerini teslim edenlerin haricinde sınav harcını yatıramayanlar varsa veya daha sonra eğitim alıp eğitimi 26.03.2020  tarihinden önce eğitimini bitirenler bu sınava katılabileceklerdi herkes kendini biliyor bu tarihe göre hareket edelim..
 
DUYURU
6 haziran sınavı 21 hazirana ertelendi
Eğitim kurumların dikkatine özel güvenlik sınavı 21 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir
Not:Sınava girmek isteyenler için Banka aktif hale getirilmiştir ek dekontlar 22.05.2020 mesai bitimine kadar özel güvenlik şube Müdürülüğümüze teslim etmeleri rıca olunur
Özel güvenlik 87. Temel eğitim 63. Yenileme eğitim sınavna başvuru yapan ancak Covid- 19 testleri pozitif çıkan veya temaslı oldukları gerekçesiyle karamtina altında olan ve yenileme sınavına katılacak adayların, kimlik geçerlilik sürelerinin yapılacak olan ilk sınava kadar ÖGNET üzerinden geçerli sayılması bildirilmişti.
       Bu nedenle, Eğitim kurumlarımız Özel güvenlik 63. Yenileme eğitimi yazılı veya Uygulamalı Sınavına katılamayan adaylarının tespit edilip 06.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar raporları ile bildirilmesi önemle rıca olunur
0212 698 96 01
0212 698 96 02