ÖZEL GÜVENLİKÖzel Güvenlik Şirketleri ve Özel Güvenlik Firmaları,İstanbul Güvenlik Şirketleri,Bilmeniz Gerekenler1 ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ BATI SAVUNMA VE KORUMA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM OKULLARI BATI
Çalışma Saatleri
7/24 Servis Hizmeti
    İSTANBUL
+90 212 698 96 01
Bize Ulaşın
Bizi Arayın

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ADAYLARI


 

a) Gerekli Şartlar
 

Soru-1 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

 

 

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
• Silahsız görev yapacaklar için 18 silahlı görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak.  Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak
• Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet irtikâp rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
• Silahlı olarak görev yapacaklar için 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlamak (bkz. Silah İşlemleri bölümü (Soru-67)


Soru-2 : Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

 

 

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler bir özel güvenlik eğitim kurumundan gerekli eğitimleri alırlar ve özel güvenlik eğitim sınavında başarılı olmaları halinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilirler.


Soru-3 : Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?


 

 

Özel güvenlik görevlisi olmak için belirlenmiş bir boy ve kilo standardı bulunmamaktadır. Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmak gerekmektedir. 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında yaş konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır.


b) Temel Eğitim
 

Soru-1 :Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

 
 

• Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
• Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
• Emekli olan veya en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olan uzman jandarmalar ile jandarma sınıfında görev yapmış uzman erbaşlarda temel eğitim şartı aranmaz.


Soru-2 : Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?


 

 

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik eğitimini Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alabilirler. Hatta özel güvenlik yenileme eğitimini özel güvenlik temel eğitimi aldıkları eğitim kurumunun dışında farklı bir kurumdan da alabilirler. Ancak eğitim aldıkları kurum hangi ilde bulunuyorsa özel güvenlik sınavına da bu ilde girmek zorundadırlar.


c) Yenileme Eğitimi
 

Soru-1: Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?


 

 

Yenileme eğitimi devam edecektir. Bu eğitimi özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam etmek isteyen herkesin alması zorunludur.


Soru-2: Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?


 

 

Özel güvenlik görevlilerinin beş yılda bir yenileme eğitimi almaları zorunludur. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam eden adayların beş yıllık sürenin dolduğu tarih itibariyle yenileme eğitimi almış yenileme sınavına girmiş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak üzere valiliğe gerekli müracaatı yapmış olması gerekmektedir.
Bu işlemlerin tamamlanması belirli bir zaman almaktadır. Yenileme eğitimine geç müracaat edilmesi durumunda işlemlerin tamamlanması beş yıllık süreyi aştığından özel güvenlik görevlilerinin yasal olarak çalışmaları mümkün olmamaktadır. Bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı geçerlilik süresinin bitiminden en geç altı ay önce yenileme eğitimini almak üzere Bakanlığımızca faaliyet izin belgesi verilmiş bir eğitim kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Yenileme eğitiminin özel güvenlik kimlik kartı geçerlilik süresinin bitiminden önce alınması halinde dahi yeni kimlik kartının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi önceki kimlik kartının geçerlilik süresinin bitim tarihi olarak belirlenir.


Soru-3: Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?


 

 

Özel güvenlik eğitim kurumları aynı zamanda birer ticari işletme olduklarından verecekleri eğitime dair ücretler yine eğitim kurumları tarafından serbest piyasa şartları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu sebeple sektörde farklı fiyatlar ile eğitim veren kurumlar mevcuttur.


d) Sınav 

Soru-1: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?


 

 

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihleri sitemizdeki “Sınav Takvimi” bölümünde yayınlanmaktadır.


Soru-2: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?


 

 

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihleri sitemizdeki “Sınav Sonuçları” bölümünde yayınlanmaktadır.


Soru-3: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

 
 

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları sitemizdeki “Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları” bölümünde yayınlanmaktadır.


Soru-4: Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

 
 

Özel Güvenlik sınavına müracaat edecek olan adaylar sınav ücretlerini eğitim kurumu aracılığıyla yatırabilecekleri gibi bizzat kendileri de yatırabilirler. Ancak sınav ücretinin yatırıldığına dair belgenin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.


Soru-5: Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyengiremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?


 

 

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yapan her bir aday için soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı basılarak sınav yerleştirme işlemleri yapıldığından sınav ücreti iade edilmemektedir.


Soru-6: Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

 
 

Eğitim alınan kurum aracılığıyla veya şahsen itiraz harcının yatırıldığını gösterir belge ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.


Soru-7: Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

 
 

Mevcut sınav sistemine göre özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi hangi ilde alınmış ise özel güvenlik sınavına da aynı ilde girilmesi gerekmektedir.


e) Kimlik İşlemleri 

Soru-1: Özel güvenlik eğitim sertifikası nereden alınır?

 
 

Özel güvenlik eğitimi almış olduğu eğitim kurumundan alınır.


Soru-2: Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı nereden alınır?


 

 

İkamet edilen yer İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.


Soru-3: Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler istenilmektedir?


 

 

• T.C. Kimlik Numarası
• Özel güvenlik temel eğitim sertifikası fotokopisi (aslı görülecek)
• Diploma fotokopisi (aslı görülecek )
• Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce bir sureti eğitim kurumuna aslı ise çalışma izni başvurusunda valiliğe verilecek.)
• Dört adet vesikalık fotoğraf


Soru-4: Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası veveya kimlik kartı olanlarsilahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ne yapmalıdırlar?


 

 

Silahsız özel güvenlik sertifikası veveya kimlik kartı aldıktan sonra silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istendiğinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda 20 saat temel silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmak kaydıyla silahlı özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilmektedir.


Soru-5: Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alarak silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?


 

 

Silahsız özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimini silahlı olarak almak istemeleri durumunda yenileme eğitimi için belirlenen 50 saatlik eğitim ile birlikte 20 saatlik temel silah bilgisi ve atış eğitimini almaları silahsız yenileme sınavına girmeleri ve bir sonraki temel silah eğitim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.


Soru-6: Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken harç alınmakta mıdır?

 
 

İlk defa kimlik kartı alacaklar için bir defaya mahsus harç alınmaktadır. Yenileme eğitimi sonrası harç alınmamaktadır.


Soru-7: Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

 

 

Yeniden sağlık raporu alınmasına gerek yoktur.


Soru-8: Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunları nasıl silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilir?

 

 

Özel güvenlik meslek yüksekokullarından mezun olanlar silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmektedirler. Ancak silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak isteyenlerin özel güvenlik eğitim kurumundan silah eğitimi alarak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.


Soru-9: Yeni özel güvenlik kimlik kartları ne zaman hazırlanacaktır?

 

 

Özel güvenlik görevlilerine verilecek yeni kimlik kartlarının kişiselleştirme ve basımı ile ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir.


Soru-10: Özel Güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını aradan zaman geçirerek yapan şahısların kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

 

Temel eğitim sonrası verilen sertifikanın geçerlilik süresinin sonunda kimlik kartının geçerlilik süresi de sona erer.


f) Yetkileri 
 

Soru-1: Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

 

 

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
b) Toplantı konser spor müsabakası sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama
d) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama
e) Yangın deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
f) Hava meydanı liman gar istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
j) Olay yerini ve delilleri koruma bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine Borçlar Kanununun 52 nci maddesine Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma


g) Görevleri 
 

Soru-1: Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sağlık tesislerinde talih oyunları işletmelerinde içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Ayrıca özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda spor müsabakalarında sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.


Soru-2: Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

 

 

Özel güvenlik komisyonlarınca uzun namlulu silahla görev yapılmasına izin verilen yerlerde görev yapan ve silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunan kişiler görevi dahilinde uzun namlulu silah taşıyabilirler.


Soru-3: Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

 

 

Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi kurum ve kuruluşlara her eylemleri için idari para cezası verilir.


h) Hakları 
 

Soru-1: Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

 

Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.


Soru-2: Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

 

 

Özel Güvenlik görevlilerinin başörtüsü ile görev yapmalarını engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.Başörtülü görev yapmak isteyen özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniformaya uyumlu, aynı renk tonunda, desensiz tek renk başörtüsü takmaları gerekmektedir.


Soru-3: Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

 

 

Özel güvenlik görevlilerinin sendikalara üye olmasını engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak greve katılamazlar.


Soru-4: Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

 

 

Devlet memuru statüsünde çalışanlar hariç özel güvenlik görevlileri iş sözleşmesine bağlı olarak ücret karşılığı çalıştıklarından işçi sayılırlar ve İş Kanunu hükümlerine tabidirler.


Soru-5: Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı bölge müdürlüklerine yazılı olarak müracaat edebilirler.


Soru-6: Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli yapılmaları mümkün müdür?

 

 

Özel hukuk kişileri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin kadrolarının kamuya aktarılması hususu Bakanlığımızın görev alanında bulunmamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR  

1-Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartları Nereden Alınıyor?


Özel güvenlik eğitim sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı işlemleri Valiliklerimiz tarafından yürütüldüğünden, ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilerek alınması gerekmektedir.

2-Özel Güvenlik Yenileme Eğitimine En Son Ne Zaman Müracaat Edilebilir?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Yenileme Eğitimi başlıklı 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır….” hükmü ile,
Yenileme eğitimine her zaman başvuru yapılabilmektedir. Ancak işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi açısından; Bakanlığımızdan faaliyet izin belgesi alan Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına özel güvenlik kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl kala müracaat edilebilir.

3-Yükseköğretim Kurumlarının Güvenlikle İlgili Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olanlar İle Fakülte veya Meslek Yüksekokullarının Güvenlikle Bölümlerinden Mezun Olanlar Temel Eğitim Almak Zorunda mı dır?


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Eğitim” başlıklı 14’üncü maddesinde “…Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz …” hükmü doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler için silah eğitimi dışında temel eğitim şartı aranmamaktadır.

4- Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Olanlar, Yenileme Eğitimini Silahlı Alarak Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Alabilirler mi?


Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olan özel güvenlik görevlisinin silahlı kimlik kartı sahibi olabilmesi için; silah fark eğitimi alarak silah fark sınavına girmesi gerekmektedir.
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı süresi dolan silahsız özel güvenlik görevlisinin ise, yenileme eğitimi müracaatı sırasında silah fark eğitimi almak istemesi halinde; alacağı silahsız yenileme eğitiminin yanı sıra silah fark eğitimini de alarak, önce silahsız yenileme sınavına girmesi, bir sonraki sınavda ise silah fark sınavına girmesi gerekmektedir.
Her iki durumda da başarılı olan özel güvenlik görevlilerine silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmektedir.

5-Genel Kolluk Kuvvetlerinden ve Mit Teşkilatından Emekli Olanlar ile En Az 5 Yıl Bu Görevlerde Fiilen Çalıştıktan Sonra Kendi İstekleriyle Görevden Ayrılanlar ve Özel Güvenlikle İlgili Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olanlar Yenileme Eğitimi Alacaklar mı?


Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim (100 saat) ile silah eğitiminden (20 saat) oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden (silahsız özel güvenlik görevlileri için 50 saat) az olmamak üzere düzenlenir.
Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.
Yukarıda bahsi geçen temel eğitimden muaf olanlarda dahil olmak üzere tüm özel güvenlik görevlilerinin, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Yenileme Eğitimi başlıklı 34’üncü maddesindeki “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır…” hükmü doğrultusunda yenileme eğitimi almaları gerekmektedir.

6-Yenileme Eğitimini Tamamladıktan Sonra Yapılacak Olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Müracaatında Sağlık Raporu Almak Gerekli midir?


5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesi hükmünce kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alınması ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması gerekmektedir, sağlık raporu alınması gerekmemektedir.

7-Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Devam Edecek mi?


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmünce yenileme eğitimleri mevzuat gereği devam etmektedir.  


 8-Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Uzman Eğitici Olarak Görev Yapmak İçin Şartlar Nelerdir?


5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13’ünde belirtilen şartları taşıyanlar ve haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumlu olanlar özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak görev yapabilmektedirler.

9-Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Atışlarında Başarılı Olma Kriteri Nedir?


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Eğitim Programı” başlıklı 33. maddesinde “Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır.” hükmü amirdir.

10-Özel Güvenlik Yenileme Eğitimlerinin Amacı Nedir ve Kim Tarafından Verilir?


Yenileme eğitimleri, özel güvenlik görevlilerinin günün değişen şartları ve mevzuat değişikliği konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel güvenlik eğitim kurumları tarafından ücreti karşılığında verilmektedir.

11- Özel Güvenlik Eğitiminin Programı Nedir?


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Eğitim Programı Başlıklı 33’üncü maddesinde “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır … Özel güvenlik eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günü kursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz.” ve Yenileme Eğitimi Başlıklı 34’üncü maddesinde “Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır…” hükmü ile,
Milli bayramlar ile arefe günleri öğleden sonrası da dahil olmak üzere dini bayram günlerinde özel güvenlik eğitimi verilmeyecek şekilde eğitim programı düzenlenmektedir.”

12-Özel Güvenlik Uzman Eğiticileri Kaç Farklı Derse/Saat Girebilir?


Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veya özel sektörde çalışan uzman eğiticiler ise bir haftada kırk beş saatten fazla ders veremezler. Bir uzman eğitici gerekli şartlara haiz olsa bile bir eğitim kurumunda en fazla üç farklı derse girebilir.

13-Özel Güvenlik Hizmetiçi Eğitim Atışı Nedir?


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Eğitim Programı başlıklı 33. Maddesi’nde “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.” hükmü doğrultusunda hizmetiçi eğitim atışları yapılmaktadır.

14-Özel Güvenlik Eğitimlerine Devam Zorunluluğu Var mıdır?


Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10’undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

15-Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası Nedir?


Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ile yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası düzenlenir ve valilikçe onaylanarak adaylara/özel güvenlik görevlisine/yöneticilere verilir.
Özel güvenlik eğitim sertifikaları (temel eğitim/yenileme eğitimi) beş yıl süreyle geçerlidir.

16-Özel Güvenlik Eğitimlerinde Kullanılacak Ders Malzemeleri Nelerdir?


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi başlıklı 42. Maddesi’nde “Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. Üniversitelerde ders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz. Uygulamalı dersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.” hükmü yer almaktadır.

17-Özel Güvenlik Alan Eğitimi Nedir?


Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilir. Alan eğitimlerinin eğitim programı, müfredatı, eğiticilerin niteliği ile uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecektir. Alan eğitimleri ücreti karşılığında Bakanlık tarafından verilebileceği gibi, belirlenecek şartları yerine getiren özel güvenlik eğitim kurumları da Bakanlıktan onay alarak verebilecektir.

18-Sınav Tarihlerini Nereden Öğrenebilirim?


http://www.batiguvenlikgrubu.com/Egitim-okullari-sinav-takvimi.html
 

19-Sınav Başvuru Ücreti ve Sınav Tarihleri İllere Göre Değişiklik Gösterir mi?


Sınav başvuru ücreti ve sınav tarihleri Bakanlık tarafından belirlenerek ülke genelinde uygulanır.
 

20-Temel Eğitim Sınavından Başarılı Olabilmek İçin Kaç Puan Almam Gerekir?


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sınav Sonuçlarının değerlendirilmesi başlıklı 39. Maddesindeki “Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır…. Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.” hükmü doğrultusunda sınav değerlendirilmesi yapılmaktadır.

21-Özel Güvenlik Temel/Yenileme Eğitimi Aldığım İl Dışında Sınava Katılabilir miyim?


Bulunduğunuz İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmanız halinde talep ettiğiniz ilde sınava katılabilirsiniz.
 

22-Sınavlara Katılmazsam Sınav Hakkım Yanar mı?


Temel/Yenileme Eğitimi bitiş tarihinden itibaren yapılacak olan ilk dört sınava katılma hakkınız bulunmaktadır. Sınavlardan herhangi birine katılmamanız durumunda sınav hakkınızdan feragat etmiş sayılırsınız.

23-İlk Sınavımda Başarısız Oldum. Kaç Sınav Hakkım Kaldı ve Tekrar Sınav Başvuru Ücreti Ödemem Gerekli mi?


İlk sınav hakkınızda başarısız olmanız durumunda üç sınav hakkınız kalmış olup, sınav başvuru ücretleri her sınav için ayrı olarak ödenir.

24-Sınav Giriş Kartımı Kaybettim, Ne Yapmam Gerekir?


Özel Güvenlik Eğitim kurumunuza veya bulunduğunuz İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvurmanız halinde sınav giriş belgeniz tekrar alabilirsiniz.

25-Sınava silahlı girdim ancak silahsız kazandım, tekrar sınava girebilir miyim?


Sınav hakkınız kadar sınava tekrar girebilirsiniz.

26-Sınav sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?


Yapılacak olan sınav, sınav talimatı doğrultusunda yapılmakta olup, sınava ait takvim bu talimatta belirlenir. Sınav talimatı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı web sayfasında da yayımlanır.

 

0212 698 96 01
0212 698 96 02